Eis: stop vissen op strandschelpen

HARLINGEN, 4 FEBR. De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en de Vogelbescherming willen dat het ministerie van landbouw en visserij binnen 24 uur het vissen op zogeheten strandschelpen verbiedt.

Neemt het ministerie geen maatregelen, dan worden juridische stappen ondernomen. De zwarte zee-eend en de Eidereend leven van deze schelpen en worden door de visvangst van dit diertje bedreigd, aldus beide organisaties. De laatste twee dagen wordt er ten noorden van Terschelling en Ameland op de Noordzee door zes tot acht vissers gevist op de schelp, die voornamelijk bestemd is voor de export. Slechts één van hen heeft een vergunning. Bioloog drs. M. Leopold van het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zeeën) die namens de EG onderzoek doet naar kwetsbare concentraties zeevogels zegt dat de hoeveelheid strandschelpen bij Ameland en Terschelling binnen enkele weken opgevist is. “De eenden hebben dan niks meer te eten, terwijl het winter is.”