Deens referendum

KOPENHAGEN, 4 FEBR. Denemarken zal zijn tweede referendum over het Verdrag van Maastricht houden op 18 mei, zo werd gisteren bekend gemaakt.

De onlangs afgetreden regering had 27 april gekozen. Opiniepeilingen duiden op een comfortabele meerderheid voor de Deense versie van de monetaire en politieke unie, met uitzonderingen betreffende de gemeenschappelijke munt en de gemeenschappelijke veiligheidspolitiek. (Reuter)