Daf-obligaties 1988 per 1993/96 "flat' in de beurshandel

De 6¾ procent obligatielening 1988 per 1993/1996 ten laste van Daf, genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs, wordt ingaande vandaag "flat' verhandeld.

Dit betekent dat de beurs niet verwacht dat de couponrente over deze lening nog betaald zal worden door het sinds dinsdag in surséance verkerende Daf. Ook is de eerste uitloting op de Daf-obligatielening dubieus. De lening, groot 150 miljoen gulden, moet in vier jaarlijkse termijnen worden afgelost. De eerste vervalt per 15 juni, tevens de eerstkomende couponvervaldag.

"Flat-verhandeling' wil zeggen dat de lopende rente (coupon per 15 juni) bij aan- en verkoop niet separaat verrekend wordt, maar dat de couponwaarde in de koers is verdisconteerd. Het beursbestuur is hiertoe overgegaan “om in de gegeven omstandigheden reguliere beurshandel in het betreffende fonds mogelijk te maken.”