Clinton wil extra korten op defensie

WASHINGTON, 4 FEBR. De Amerikaanse president Clinton wil het komende begrotingsjaar, dat 1 oktober begint, 8,5 miljard gulden extra bezuinigen op defensie.

Dat hebben zegslieden uit het Amerikaanse Congres, het Pentagon en de Amerikaanse wapenindustrie gisteren gezegd. De reductie komt boven op de bezuinigingen die al door president Bush waren voorgesteld. Verwacht wordt dat de president zijn bezuinigingen op 18 februari officieel bekend zal maken als onderdeel van het economische stimuleringspakket, de dag na de State of the Union, de Amerikaanse "troonrede'. Tijdens zijn campagne beloofde Clinton bezuinigingen ten bedrage van zestig miljard dollar over een periode van vijf jaar. Bush wilde niet verder gaan dan vijftig miljard. (AP)