CAO-overleg in metaal loopt vast op reparatie WAO

ZOETERMEER, 4 FEBR. Het overleg over de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in de metaalindustrie stond aan het begin van de middag op springen. De reparatie van de WAO vormde het struikelblok.

De werkgevers weigerden in te gaan op de eis van de vakbonden een onderzoek in te stellen naar een collectieve regeling voor reparatie van de WAO-uitkeringen. Voor dit onderzoek is de medewerking van de werkgevers, als medebestuurders van het pensioenfonds dat de reparatie zou moeten onderzoeken, noodzakelijk. De werkgevers, verenigd in de FME, weigerden dit.

Alleen bij bierbrouwerij Heineken en in het bank- en verzekeringswezen hebben de bonden de indruk gekregen dat over een collectieve regeling voor de reparatie van de WAO juist wel valt te praten. Gisteren begonnen de eerste onderhandelingen bij Heineken en in het verzekeringswezen. Volgens bestuurder H. Noten van de Dienstenbond FNV zijn de werkgevers bereid om de WAO-maatregelen van het kabinet via collectieve herverzekering per bedrijf te herstellen. In dat geval zou “de kostenprikkel om de instroom in de WAO te beperken, komen te liggen waar men er iets aan kan doen”, aldus Noten.

De stagnatie in het overleg in de metaalindustrie werpt een schaduw op het CAO-overleg in andere bedrijven en bedrijfstakken dat deze week na een "adempauze' van twee maanden is begonnen. Die adempauze werd vastgelegd in november 1992, toen centrale werkgevers- en werknemersorganisaties het centraal akkoord sloten. Hierin werd afgesproken dat de CAO-onderhandelingen niet eerder dan 1 februari mochten beginnen, zodat de werkgevers en vakbonden de nodige tijd hadden om de economische situatie in ogenschouw te nemen.