Bruidsschat

In zijn artikel "Bruidsschat en bruidegomsschat' introduceert Frans Roes onnodig een neologisme. Bruidsprijs is de gebruikelijke term en als zodanig ook in Van Dale terug te vinden.

Deze woorden kunnen inderdaad tot verwarring aanleiding geven maar zij dekken wel degelijk een zeer onderscheiden lading. De bruidsprijs is de betaling in geld en goederen van de echtgenoot aan de vader van het meisje, de bruidsschat wordt door het meisje in het huwelijk ingebracht.

Dat voor deze laatste transactie precieze voorschriften voor diverse omstandigheden in de Qur-An zijn opgenomen (sura 2, verzen 236 en 237 en sura 4, verzen 4, 19, 20, 21 en 25) is tot groot voordeel geweest voor de vrouw in de islam en heeft, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, geleid tot een weliswaar beperkte, verbetering van de positie van de vrouw in vergelijking met de pre-islamitische tijden.

De bruidsschat, een soort verzekering, geeft aan de vrouw, die haar clan heeft moeten verlaten, een zekere status en stabiliteit in de groep van haar echtgenoot, en haar status is daarbij vaak afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat in Somalië bijvoorbeeld kan oplopen tot vele tientallen kamelen.

De bruidsprijs betaalt de man aan de vader van zijn toekomstige echtgenote en hij - en de familie - wil in ruil daarvoor een intacte en ongerepte bruid om zo, om in sociobiologische termen te blijven, zeker te zijn van een juiste genetische programmering van het nageslacht. Een onderzoek naar de toestand van de geslachtsorganen en met name naar het symbool van de maagdelijkheid, het hymen, gaat aan de transactie vooraf. De grote schulden die de jonge echtgenoot moet aangaan staan borg voor een langdurige afhankelijkheid: hij zal het bedrag in termijnen aan de clan moeten vergoeden zodat de bruidsprijs ook op deze manier weer zorgt voor cohesie van de groep.

Het zou interessant zijn om na te gaan of in een en dezelfde groep beide systemen naast elkaar bestaan zodat debet en credit elkaar opheffen en het eind-effect neutraal is op het familie-kapitaal.

    • M.M.J. Reyners