Bonn schort alle bestellingen voor het leger op

BONN, 4 FEBR. Wegens extra, meerjarige grote kortingen op zijn begroting heeft de Duitse minister van defensie, Volker Rühe (CDU), alle geplande maar nog niet geplaatste materieelbestellingen voor de krijgsmacht en alle bouwplannen tot nader order opgeschort.

Behalve deze unieke maatregel in de geschiedenis van de Bundeswehr overweegt hij de sterkte van de strijdkrachten na 1995 verder te beperken dan tot het al afgesproken maximum van 370.000 (nu nog ruim 500.000).

Dit heeft Rühe gisteren gezegd in een spoedberaad met de vaste commissie voor defensie uit de Bondsdag. Dat beraad was nodig nu de Duitse regering van plan is om, in het kader van het zogenoemde Solidariteitspact voor de opbouw van de vroegere DDR en de sanering van de Westduitse economie dit jaar, op de defensiebegroting in 1993 863 miljoen mark extra te korten en in de komende drie jaar nog eens circa 700 miljoen 's jaars. Op langere termijn zijn meer kortingen gedacht, de minister sprak van een nieuw “begrotingsgat van tien miljard”.

Rühe kondigde aan dat hij in elk geval niet wil tornen aan de geplande verbetering van kazernes in de vroegere DDR. Want, zei hij, in het kader van de Duitse eenwording blijft het nodig daar de militaire leefomstandigheden gelijk te trekken met die in West-Duitsland. De minister wil bezuinigen op de voorgenomen verplaatsing van militaire eenheden naar Oost-Duitsland en daar ook de aanleg of verbetering van oefenterreinen en vliegvelden uitstellen.

In Bonn heette het gisteren dat Rühe de sterkte van de Duitse strijdkrachten na '95 nader wil gaan beperken tot een totaal tussen 320.000 en 250.000 man. Daarbij, zei Rühe gisteren, moet eerder op dienstplichtigen en hun Duitse verdedigingstaak worden gekort dan op beroepsmilitairen en vrijwilligers die deel uitmaken van snelle-reactie-eenheden (en hun materieel) die de Duitse regeringscoalitie straks voor VN-acties beschikbaar wil stellen. Nog maar kort geleden, medio december vorig jaar, had Rühe de goedkeuring van de Bondsdag gekregen voor een tienjarenplan waarin 24 miljard op defensie werd bezuinigd.

Definitief afgelast is wat Rühe betreft nu al de voorgenomen bouw van het Amerikaans-Duitse vliegtuig Lapas. Dat was op 3,14 miljard begroot en bestemd voor verkenningen op grote hoogte. Het nieuwe vliegtuig werd ontwikkeld door de Beierse producent Burkhart Grob. Rühe ontkende dat de Lapas-afgelasting iets te maken heeft met de verwijten die de SPD de Beierse minister-president Max Streibl (CSU) heeft gemaakt en die in Duitse media de afgelopen dagen veel aandacht hebben gekregen.

Die verwijten willen dat Streibl op kosten van zijn persoonlijke vriend Grob in de jaren tachtig vakantiereizen naar Brazilië (twee keer) en Kenia heeft gemaakt en in ruil daarvoor zijn politieke invloed ten gunste van het Lapas-project zou hebben aangewend. Streibl heeft dergelijke beschuldigingen gisteren opieuw, dit keer in de Beierse landdag (waar de SPD zijn aftreden eiste), vierkant ontkend. Hij gaf wel toe dat Grob de vakantiereizen heeft gefinancieerd, maar beklemtoonde dat dat uit diens eigen particuliere vermogen, en zonder voorwaarden aangaande het Lapas-project, was gebeurd. Streibl ontkende ook dat hij, zoals hem wordt verweten, op kosten van de Beierse staatskas in Brazilië geld voor charitatieve doelen zou hebben betaald. Hij zei wel geld voor zulke doelen te hebben beloofd, maar dan uit eigen middelen. Streibls vroegere collega Lothar Späth (CDU) noest twee jaar geleden aftreden als premier van Baden-Württemberg omdat hij vakantiereizen had laten betalen.

    • J.M. Bik