Bonden vrezen vele ontslagen bij NS

ROTTERDAM, 4 FEBR. Bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) zal op korte termijn een groot aantal banen verdwijnen. Volgens de vakbonden gaat het om 2500 tot 3500 arbeidsplaatsen, een getal dat de NS vanochtend in afwachting van de afronding van een eigen onderzoek niet kon bevestigen.

De vakorganisaties komen tot de slotsom dat bij de grootscheepse reorganisatie "Sporen naar '96' zo'n tien procent van het totale personeelsbestand (27.500 werknemers) zal verdwijnen. De bonden leiden dit af uit de onderhandelingen voor reorganisaties in de regio, waar ongeveer tien procent van de arbeidsplaatsen verdwijnt. In de regio Zuid-West is bijvoorbeeld afgesproken 175 van de 950 arbeidplaasten te schrappen, in de regio Oost spreken de vakbonden morgen over 300 van de 1800 arbeidsplaatsen.

Bij de NS lopen op dit moment verschillende reorganisaties. Het adviesbureau Proudfoot doet op verzoek van diverse regio-directeuren een onderzoek naar de efficiency binnen deze rayons. In het kader van de privatisering van NS hebben regio-directeuren de bevoegdheid gekregen vergaande afspraken te maken. Voorzitter G. Harderveld van de categorale spoorwegvakbond FSV waarschuwde vanochtend voor grote verschillen in deze afspraken. In regio's waar de vakbonden sterk staan, zouden betere regelingen tot stand komen dan in gebieden waar de vakbonden geen voet aan de grond hebben. Zo hebben de vakorganisaties en de directie in de regio Zuid-West gedwongen ontslagen en gedwongen verhuizing uitgesloten, terwijl deze garantie bij een van de hoofdkantoren in Utrecht ontbreekt.

De NS zeggen pas in maart meer duidelijkheid te hebben over het aantal arbeidsplaatsen dat moet verdwijnen. Dan beginnen ook de onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de NS. Bestuurder W. Korteweg van de Vervoersbond FNV zei vanochtend het sociaal plan vóór maart te willen afronden. Het presenteren van cijfers over arbeidsplaatsen aan de vooravond van CAO-onderhandelingen zet de besprekingen immers onder druk.

Onderhandelingen die trouwens al bij voorbaat onder spanning staan. Begin deze week liet de NS weten het loon in de nieuwe CAO niet te willen verhogen. De Vervoersbond FNV eist daarentegen 3 procent en de FSV eist zelfs 4 procent loonsverhoging. Daarnaast is het interne overleg tussen de vakbonden “aarzelend” op gang gekomen, aldus Korteweg. De vakbonden gingen vorig jaar, na de grootste spoorwegstaking na de Tweede Wereldoorlog, met ruzie uiteen. De Vervoersbond FNV weigerde toen als enige bond de CAO te ondertekenen.