Boedelkrediet voor DAF vergt nog veel overleg

ROTTERDAM, 4 FEBR. De bewindvoerders van het in surséance verkerende DAF waren er rond het middaguur nog niet in geslaagd boedelkrediet bij de verschillende financiers los te krijgen. Zo'n krediet is dringend nodig om de truckfabrikant, zij het op beperkte schaal, de komende weken draaiende te houden en om bij voorbeeld lonen te kunnen uitbetalen.

“Er wordt hard gewerkt om dat boedelkrediet zo snel mogelijk te krijgen. Het is de eerste prioriteit van de bewindvoerders Meeter en Deterink”, zei een woordvoerder van DAF. Alle bij het bedrijf betrokken partijen verwachtten dat het krediet nog in de loop van vandaag zou afkomen. De bewindvoerders hebben zowel Economische Zaken als de banken om een bijdrage in het krediet verzocht. Intensief overleg tussen alle partijen had tot vanmiddag evenwel nog geen akkoord opgeleverd.

Gisteren zei minister Andriessen (economische zaken) in een gesprek met vakbondsbestuurders dat het verlenen van boedelkrediet geen probleem hoefde te zijn, ook al omdat de banken daar tegenover onmiddellijk zekerheden krijgen van de bewindvoerders.

Een woordvoerder van ABN Amro sprak namens het bankensyndicaat het bericht in de Britse Financial Times tegen dat de banken al 60 miljoen gulden zouden hebben toegezegd. “Er is ons wel een verzoek gedaan en dat hebben we in overweging genomen”. Om welk bedrag het gaat kon hij niet zeggen. Afgelopen maandag was er nog sprake van een overbruggingskrediet van 150 miljoen, maar inmiddels is de situatie door de surséance van DAF drastisch veranderd.

De bewindvoerders van DAF moeten de kosten zoveel mogelijk zien te drukken. De loonkosten vormen daarbij een belangrijk bestanddeel. Gebrek aan onderdelen leidde gisteren in Eindhoven al tot sluiting van de afdelingen plaatcomponenten, assemblage en motoren. Daardoor zijn 2000 werknemers tot nader order naar huis gestuurd.

Niet bekend

Ondanks eerste gesprekken met de bewindvoerders hebben de vakbonden nog geen duidelijkheid verkregen hoeveel van de circa 12.500 werknemers van DAF hun baan zullen verliezen. De bonden houden rekening met forse ontslagen, maar willen zoveel mogelijk onderdelen van het bedrijf behouden.

De bewindvoerders hebben de bonden en de centrale ondernemingsraad toegezegd, dat zij worden geïnformeerd voordat er belangrijke beslissingen worden genomen.

De DAF-vestiging in het Belgische Westerlo sloot gisteren voor onbepaalde tijd de poorten doordat de toevoer van onderdelen uit het moederbedrijf in Eindhoven was stilgevallen. De ruim 1200 werknemers konden ook daar naar huis.

De bonden zouden vanmiddag een gesprek hebben met bestuurslid mr R. Groenink die namens ABN Amro het bankenconsortium leidt.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft de raad van bestuur en de bewindvoerders van DAF schriftelijk gevraagd zo spoedig mogelijk een aandeelhoudersvergadering uit te schrijven. Volgens VEB-directeur mr. R. de Haze Winkelman wordt het hoog tijd dat de aandeelhouders volledig worden geïnformeerd over de gang van zaken.