Beurs gepasseerd bij handel rentecoupons

De Amsterdamse effectenbeurs voelt zich gepasseerd door het ministerie van financiën. Het ministerie heeft aangekondigd dat de 30-jarige 7½ procent Staatslening gesplitst verhandeld kan worden en laat de handel in de rentecoupons ("strips') over aan De Nederlandsche Bank (DNB) terwijl de obligaties op de beurs genoteerd staan. Volgens de Vereniging voor de effectenhandel, die juist probeert de marktaandeel in de obligatiehandel terug te winnen, leidt het verhandelen van deze papieren buiten de openbare kapitaalmarkt om tot fragmentatie van de handel en ondoorzichtigheid voor de belegger.

De effectenbeurs vindt de mogelijkheid het kapitaaldeel van de Staatslening los te koppelen van het rentedeel ("strippen') een handelsbevorderende vernieuwing, maar betreurt het dat “zij tot nog toe op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de modaliteiten van de verhandeling en de afwikkeling van deze nieuwe effecten.” Met de splitsing komt financiën tegemoet aan wensen van verzekeraars en pensioenfondsen, die met dit nieuwe financiële instrument weer een extra mogelijkheid hebben om langlopende verplichtingen af te dekken. In met name België, Frankrijk en de VS bestaat deze stripmogelijkheid al langer.

Financiële instellingen die willen handelen in de strips moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij DNB. Deze instellingen hoeven geen lid te zijn van de Amsterdamse effectenbeurs. De deelnemers zijn verplicht tot het onderhouden van een markt en moeten dagelijks quotes (bied- en laatkoersen) voor de strips afgeven. DNB zorgt voor de afwikkeling van de transacties op basis van levering tegen gelijktijdige betaling.

Obligatiehandelaren zijn enthousiast over de nieuwe stripmogelijkheid. Na de aankondiging van het ministerie van financiën steeg de koers van de 30-jarige staatslening met 0,68 punt tot 103,55. Hierdoor daalde het rendement tot 7,21 procent.

De effectenbeurs is net bezig met de hervorming van de handel in obligaties om het verlies van handel aan Londen te stoppen. Binnenkort begint de zogeheten interdealer-broker naar Brits voorbeeld. Over deze wijziging van het handelssysteem is nauw overleg geweest met de agent van financiën. In dat verband vindt de beurs het merkwaardig dat nu de stripfaciliteit zonder enige vorm van overleg is ingevoerd. Binnenkort zullen financiën en de beurs over deze zaak praten.