Asielzaken in 1992 sneller afgehandeld

DEN HAAG, 4 FEBR. De snellere asielprocedure die vorig van kracht werd heeft ertoe geleid dat het ministerie van justitie in 1992 83 procent meer asielzaken heeft afgehandeld dan in 1991. In totaal werden 32.167 asielzaken afgehandeld. Dat heeft Justitie gisteren bekendgemaakt.

Een asielprocedure duurde voor de invoering van de nieuwe procedure ruim twee jaar. Het kabinet besloot dat vanaf begin 1992 een eerste beslissing over een asielverzoek binnen een maand moest zijn genomen. De hele procedure mag maximaal een jaar duren. Verder werd midden vorig jaar versneld een einde gemaakt aan oude asielprocedures.

In 1992 werden 20.346 nieuwe asielverzoeken ingediend, iets minder dan de 21.615 het jaar ervoor. Het aantal uitwijzingen bedroeg 21.189, bijna de helft meer dan in 1991 (14.333).

Van de asielzoekers werden er vorig jaar 4.553 erkend als politiek vluchteling, tegen 775 het jaar ervoor. Een vergunning tot verblijf op humanitaire gronden kregen vorig jaar 6.991 Asielzoekers. In 1991 gebeurde dat 1.920 keer. In 20.304 gevallen werd in 1992 het asielverzoek afgewezen.

Het aantal afgehandelde asielzaken waarbij beroep was aangetekend bij de Raad van State bedroeg vorig jaar 3.591 en in 1991 2.418. Het aantal zaken dat bij de Raad van State werd ingediend steeg in 1992 met 900 tot 4.463. Het aantal kort gedingen steeg met 1.800 tot 10.786. Het aantal kort gedingen dat werd afgehandeld bedroeg 9.763.

Bijna 6.000 vreemdelingen is vorig jaar op Schiphol de toegang tot Nederland geweigerd. De meest voorkomende redenen van weigering waren het bezit van een vals visum (238), een vals papoort (1.581), het niet beschikken over een paspoort (2.022) of een visum (1.332). De helft van de asielzoekers op Schiphol had volgens justitie vorig jaar helemaal geen documenten.