Wolfson hoogleraar sociale economie in Rotterdam

Dr. D.J. Wolfson (60) is benoemd tot hoogleraar economie bij de vakgroep bestuurskunde van de faculteit der sociale wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wolfson studeerde economie aan de universiteit van Amsterdam, waar hij in 1974 ook promoveerde. Van 1970 tot 1975 werkte hij bij het ministerie van financiën, achtereenvolgens als afdelingschef, plaatsvervangend directeur en directeur

Van 1975 tot 1986 was Wolfson hoogleraar openbare financiën aan de faculteit der economische wetenschappen van de Erasmus universiteit. Tot 1990 was hij professor of economic policy and public economics aan het Institute of Social Studies in Den Haag.

Ook vervulde en vervult Wolfson vele maatschappelijke functies. Hij is lid van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid en kroonlid van de Sociaal Economische Raad.

In de afgelopen jaren trad Wolfson enkele malen op de voorgrond als adviseur over gevoelige politiek-bestuurlijke zaken. Zo adviseerde hij de regering over de wenselijkheid van regulerende energieheffingen. Ook adviseerde hij, met een commissie die zijn naam droeg, de Partij van de Arbeid bij haar standpuntbepaling inzake de verzorgingsstaat.