Werknemers Daf bergen vakantiegidsen maar op

EINDHOVEN, 3 FEBR. De aanplakbiljetten weerspiegelen niets van het ongeluk dat Eindhoven dezer dagen treft. “Bruisend carnaval met de bolhoedjes in Corinthe”, schreeuwen de lantaarnpalen op de Piuslaan.

Het produktiepersoneel van vrachtwagenfabrikant DAF, dat in verband met de werktijdverkorting bij het bedrijf slechts een aantal dagen per week werkt, ging vanochtend voor het eerst sinds het slechte nieuws aan de slag. Tot incidenten kwam het niet, de werknemers toonden zich vooral berustend en verbitterd. De verwijten treffen vooral de directie, die te lang met ingrijpen zou hebben gewacht, en minister Andriessen (economische zaken), die niet wenste in te stemmen met een financiële open-einde-regeling voor DAF.

Carnaval mag dan dicht bij zijn, reden tot feestvieren is er allerminst. Een werknemer zegt de reisgidsen voor de zomer van 1993 alweer in de kast te hebben opgeborgen. Dit jaar geen Canarische Eilanden, maar gezellig naar het Autotron.

De vooruitzichten voor de werknemers zijn somber. Niet alleen DAF, maar de gehele regio Zuidoost-Brabant heeft de afgelopen tijd klappen gehad. Ten eerste de enorme operatie "centurion' bij Philips, gevolgd door problemen bij NedCar.

Eind vorige week hebben gedeputeerde staten van Noord-Brabant dan ook een brandbrief aan Economische Zaken geschreven, waarin 130 miljoen gulden steun wordt verlangd. De dreigende problemen op de arbeidsmarkt zijn in de regio niet meer op te vangen, meent het dagelijks bestuur van de provincie die na Noord- en Zuid-Holland de derde plaats inneemt op het lijstje van regio's met de meeste werkgelegenheid.

Ook directeur mr.J. Bekema van het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Zuidoost-Brabant is bezorgd. “In de maanden november en december is de werkloosheid explosief gestegen, met name in Eindhoven.” De stijging is volgens hem te wijten aan de conjuncturele tegenwind in de metaal-elektro, de sanering bij Philips en een negatieve gevolgen daarvan voor toeleveranciers.

Bekema put hoop uit de uitspraken van minister Andriessen, die gisteravond liet weten kansen voor een afgeslankt DAF te zien. “Als DAF zich concentreert op de kernactiviteiten, kan het produktiepersoneel aan het werk blijven.” Moeilijker wordt het volgens hem voor het administratief personeel. Bij DAF zouden 800 arbeidsplaatsen buiten de directie produktiesfeer worden geschrapt.