VS: extra geld voor herstel van economie

WASHINGTON, 22 FEBR. De Amerikaanse regering wil 31 miljard dollar uittrekken voor stimulering van de economie. Via extra overheidsuitgaven en fiscale maatregelen zouden in het komende jaar onder meer 200.000 tot 500.000 nieuwe banen moeten worden gecreëerd.

Vorige week was nog sprake van stimuleringsmaatregelen ter waarde van 15 tot 20 miljard dollar.

Woordvoerder Stephanopoulos kon nog geen precieze cijfers geven, omdat president Clinton nog geen definitief besluit om het stimuleringspakket heeft genomen. De regering zou nu echter 16 miljard dollar willen uittrekken om banen te scheppen in de publieke sector en 15 miljard dollar voor fiscale maatregelen om investeringen in het particuliere bedrijfsleven aantrekkelijker moeten maken. Temidden van gunstige cijfers over verkoop en groei, blijft het werkloosheidscijfer stijgen.

Clinton heeft de plannen inmiddels voorgelegd aan leden van het Congres. De uiteindelijke besluiten zullen op 17 februari bekend worden gemaakt tijdens de zogenoemde State of the Union. Volgens ingewijden overweegt Clinton ook een vierjarenplan ter versterking van de economie waarbij de overheidsinvesteringen zouden toenemen van 10 miljard dollar in 1994 tot 60 miljard in 1997. De regering wil het begrotingstekort in 1997 met 145 miljard dollar hebben teruggedrongen.

De aankondiging van extra maatregelen komt tegelijk met nieuwe gunstige berichten over de Amerikaanse economie. De "index of leading economic indicators', die de toekomstige economische bedrijvigheid in de Verenigde Staten aangeeft, is in december gestegen met 1,9 procent. Volgens het ministerie van handel is dat de sterkste stijging in bijna tien jaar. In april 1983 ging de economische barometer van de VS eveneens met 1,9 procent omhoog.

De groei is sterker dan verwacht. Deskundigen hadden een stijging van gemiddeld 1,6 procent voorzien. Vergeleken met december 1991 is de index in totaal met 5,7 procent gestegen. De stijging in november is herzien van 0,8 naar 0,7 procent.

De index steeg in december sterk door de toeneming van de orderontvangst voor duurzame goederen, de stijging van het consumentenvertrouwen en de daling van het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Met de barometer wordt geprobeerd de groei (of achteruitgang) van de economie over een periode van zes tot negen maanden te voorspellen.

Ook met de huizenmarkt ging het goed in december. De verkoop van nieuwe woningen steeg met 6,3 procent. Over het gehele jaar nam de huizenverkoop toe met 19,3 procent, de sterkste stijging in tien jaar.

Een woordvoerder van het Witte Huis liet namens president Clinton weten dat “dit op het eerste gezicht goed nieuws is, maar dat er nog steeds geen groei te bespeuren is in de werkgelegenheid en in de industrie”. De woordvoerster voegde er aan toe dat de president “zeer bezorgd is over economisch herstel zonder herstel van de werkgelegenheid”. (Reuter, AP)