Unisys Nederland ziet jaarwinst dalen

Unisys Nederland, dochter van de Amerikaanse fabrikant van computer- en wapensystemen Unisys, heeft vorig jaar een winst behaald van 26 miljoen gulden tegen 33 miljoen het jaar ervoor, gezien de verslechterde marktomstandigheden een alleszins bevredigend resultaat. De omzet nam af van 641 miljoen tot 539 miljoen gulden. Maar omdat de verkoopkosten terugliepen van 97 miljoen naar 74 miljoen gulden kon het rendement op de omzet stabiel worden gehouden op vijf procent.