The Times:.

The Times:

De problemen van autofabrikant DAF beheersen vandaag ook de Britse pers. The Times opent vanmorgen met een breed uitgemeten bericht dat de liquiditeitscrisis bij het Nederlandse moederbedrijf Daf 5.500 banen in gevaar brengt bij de Britse vestigingen van Leyland Daf en bijna 10.000 bij toeleveranciers van deze vestiging. Dat de Britten zelf, in de vorm van de bij de schuldenproblematiek betrokken banken en de weinig toeschietelijke regering, verantwoordelijk zouden zijn voor de dreigende ondergang van Daf wordt door The Times betwijfeld. In een redactioneel commentaar stelt de krant dat de Europese vrachtwagenmarkt alleen maar profijt heeft van het wegvallen van Daf.

Financial Times:

Ook de Financial Times opent met het bericht dat de neergang van Daf de werkgelegenheid van velen in gevaar brengt, door de krant geschat op 12.650 arbeidsplaatsen in Nederland, België en Groot-Brittannië. Hoeveel banen zullen moeten verdwijnen bij de toeleveranciers - die volgens de FT over het algemeen redelijk positief gestemd zijn over de toekomstverwachtingen van Daf - is door de krant niet berekend. In een artikel over de Europese vrachtwagenmarkt en een redactioneel commentaar oordeelt de krant dat Daf eenvoudig te klein is om te overleven, ook als de steunoperatie wel geslaagd zou zijn.

The Independent:

Een betrekkelijk onderkoelde reactie vanmorgen in The Independent. De krant heeft de surséance van betaling van Daf weliswaar op de voorpagina, maar het belang van de te privatiseren spoorwegen en nieuwe spellingsregels in het Britse onderwijs werden door de redactie aanmerkelijk belangrijker geacht. Verdere berichtgeving in de krant heeft als teneur dat de ineenstorting van Daf, onder andere veroorzaakt door een te grote afhankelijkheid van de Britse markt en een recessie op de Europese vrachtwagenmarkt, onontkoombaar was.

The Guardian:

The Guardian stelt de schuldvraag centraal. Hebben de Britse banken zich te narrig opgesteld in de onderhandelingen over de herstructurering van Daf en had de Britse Conservatieve regering meer moeten doen om de werkgelegenheid in Groot-Brittanië te redden? Labour en de vakbonden hebben gisteren zware kritiek geuit tegenover Michael Heseltine, de verantwoordelijke minister voor industriebeleid. Heseltine zei de gang de zaken te betreuren, maar weigerde de schuld bij zichzelf of bij de banken te leggen. Volgens The Guardian blijkt uit het nu mislukte herstructureringsplan dat vooral de aandeelhouders voor de kosten hadden moeten opdraaien.