Senaat tegen herindeling provincies in 25 regio's

DEN HAAG, 3 FEBR. De Eerste Kamer is op voorhand tegen een bestuurlijke herindeling van Nederland waarbij de huidige provincies uiteindelijk plaats moeten maken voor regionale bestuursorganen.

De fracties van CDA, PvdA en SGP in de Senaat hebben minister Dales en staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) gistermiddag gemaand daarbij niet te hard van stapel te lopen. Bovendien wil de Eerste Kamer meepraten wanneer de concrete voorstellen, neergelegd in de zogeheten derde nota Bestuur op Niveau (BON III), binnenkort openbaar worden.

CDA en PvdA vinden dat het kabinet zich voorlopig beter kan beperken tot regiovorming rond zeven zogenoemde grootstedelijke gebieden bij Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Hengelo/Enschede, Nijmegen/Arnhem en Eindhoven.

De CDA-fractie in de Senaat staat met het verzet tegen het afschaffen van de provincies tegenover de geestverwanten in de Tweede Kamer, die voorstander zijn van het vervangen van de provincies door regionale besturen.

CDA-senator Pröpper zei gisteren bij de behandeling van de begroting van binnenlandse zaken dat zijn fractie “geen rondedansje van vreugde heeft gemaakt toen de 25 regio's ter tafel kwamen”.

PvdA-senator Van den Berg waarschuwde voor al te drieste vernieuwingsprojecten waarbij het eindpunt “muurvast wordt vastgelegd”. Het kan volgens hem niet zo zijn dat zonder evalueren van vernieuwingsprojecten “de bestuurlijke vernieuwing straks als een dragline verwoestend doorrijdt, zonder dat iemand nog in staat is hem tot stoppen te dwingen”.

CDA-woordvoerder Pröpper kondigde aan dat zijn fractie anders dan gebruikelijk de beleidsnotitie BON III ook in de Eerste Kamer wil behandelen, gezien het grote belang voor bestuurlijk Nederland. Normaal gesproken beoordeelt de Senaat alleen wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer zijn goedgekeurd. Maar, zo zei PvdA-senator Van den Berg, “soms zijn principiële beleidsnotities belangrijker dan wetsvoorstellen”. De VVD steunt het voorstel.

Een bestuurlijke herindeling van Nederland waarbij de provincies plaatsmaken voor regio's kan grote gevolgen hebben voor de Eerste Kamer. De Senaat wordt nu gekozen door de leden van Provinciale Staten van de twaalf provincies.