Rechtbank besluit tot teruggave van partij landschildpadden

AMSTERDAM, 3 FEBR. De rechtbank in Den Bosch heeft gisteren besloten dat alle landschildpadden die op 12 juni 1992 in beslag zijn genomen aan dierengroothandel Squamata in Eindhoven moeten worden teruggegeven. De 359 levende en 154 dode schildpadden waren door de veldpolitie van Boxtel meegenomen omdat het om dieren zou gaan waarin niet gehandeld mocht worden. Van die partij die Squamata directeur W. Janssens gisteren terugkreeg waren nog 66 exemplaren in leven.

De schildpadden werden aan de dierenhandelaar teruggegeven omdat de rechtbank van Den Bosch het gezien het voorhanden zijnde bewijsmateriaal “hoogst onwaarschijnlijk” achtte dat de strafrechter in een later stadium de inbeslaggenomen dieren verbeurd zou verklaren. Voor eind april zal de behandelend officier van justitie beslissen of tot vervolging wordt overgegaan. De advocaat van Janssens zal, wanneer niet tot vervolging wordt overgegegaan, een schadeclaim indienen bij de staat der Nederlanden.

Volgens de compagnon van Janssens, A. van Roy, handelde het om een "kweekgroep' die de afgelopen vier jaar was samengesteld. Volgens Van Roy waren het echter allemaal dieren waarvoor de benodigde documenten aanwezig waren. Zij wijt de dood van de landschildpadden aan de slechte behandeling die ze hebben gekregen. “Ze werden in een onverwarmde politiebus gezet, terwijl ze hier op 30-35 graden celsius in quarantaine zaten”.

De landschildpadden werden naar het reptielen-opvangcentrum in Vlissingen, Iguana, gebracht. Volgens de beheerder zagen de levende dieren er ogenschijnlijk goed uit, maar waren zij “ziek en verwaarloosd”. Hij bestrijdt dat het om dieren ging die door jarenlange verzorging een “kweekgroep” vormden. De dieren hadden teken, waaruit zou blijken dat zij net uit het wild kwamen. Volgens de beheerder vormen de teruggebrachte dieren “een tijdbom” omdat zij lijden aan een besmettelijke, onbehandelbare amoebe-infectie. Janssens en Van Roy zijn vorig jaar door de rechtbank in Den Bosch tot vrijheidsstraffen en geldboetes veroordeeld wegens handel in beschermde dieren en valsheid in geschrifte.