Ook Iers punt moet lossen uit EMS-kopgroep

AMSTERDAM, 3 FEBR. Feitelijk veel later dan was verwacht, hebben de Ieren toch de handdoek in de ring moeten gooien. Na de lire, het pond, de peseta en de escudo was het Ierse punt de vijfde munt op rij die uit de EMS-kopgroep moest lossen. Van de oorspronkelijke tien deelnemers "koersen' nog vijf munten van voren: fier aan kop het trio gulden, Belgische frank en D-mark, op enige achterstand aanklampend de Franse franc en de Deense kroon.

Ofschoon op de valutamarkten tamelijk heftig werd gereageerd na de devaluatie van het punt en de daaraan voorafgaande renteverlaging in het Verenigd Koninkrijk, bleven de Nederlandse rentemarkten nagenoeg onberoerd. Wel van invloed waren uitspraken van enkele Bundesbank-bestuurders. Naar aanleiding van de bekendmaking van het inflatiecijfer over januari (4,4 procent), stipuleerden zij begin vorige week dat op een spoedige verlaging van de officiële tarieven niet behoeft te worden gerekend. Als reactie stegen de Nederlandse geldmarkttarieven in enkele dagen met ongeveer 15 basispunten. Omdat zich in Duitsland eenzelfde rentestijging voltrok, bleven de Nederlandse geldmarkttarieven nog circa 25 basispunten onder het vergelijkbare Duitse niveau liggen.

Het kortste Nederlandse geldmarkttarief, de daggeldrente, bewoog zich vorige week vrijwel permanent rond de 8,4 procent, ruim boven de voorschotrente (8 procent), hetgeen duidt op relatief krappe geldmarktverhoudingen. Deze krapte kwam ook tot uiting in een ontsparing van 2 punten op het contingentsverbruik. Maandag was 12 procent van de contingentsperiode voorbij, terwijl het gezamenlijke bankwezen 14 procent van het toelaatbare beroep had verbruikt. De verkrappende werking vond zijn oorsprong in aanzienlijke belastingbetalingen (11,2 miljard gulden), die bovendien in grote mate een dag eerder plaatsvonden (vrijdag) dan was verwacht (maandag). Hoewel in de periode 29 januari - 1 februari de geldmarktkasreserve met 4,4 miljard gulden omlaag werd gebracht, bleek dit onvoldoende compensatie. Met ingang van maandag is de kasreserve voor een periode van acht dagen verder omlaag gebracht tot 12,2 miljard gulden, 6,9 miljard gulden lager dan de aflopende kasreserve. Omdat op dezelfde dag bovendien relatief ruim werd toegewezen op een nieuwe vierdaagse speciale belening, daalde de daggeldrente kortstondig onder de 8 procent. Overigens werd deze extra geldmarktsteun verleend tegen een onveranderd tarief van 8,4 procent. Omdat de guldenskoers ten opzichte van de D-mark de afgelopen weken iets aan kracht heeft ingeboet, is het onzeker of DNB ruimte ziet om dit beleningstarief verder omlaag te sturen. Daarbij zij aangetekend dat de licht afzwakkende guldenskoers geenszins verontrustend is, daar de D-mark nog ruim onder de spilkoers van 1,1267 gulden noteert.

Vermeldenswaard is nog dat de eerste effecten van de goudverkoop in de Weekstaat tot uiting komen. De goudvoorraad slonk met 25 ton, waardoor de post "Goud' met 0,5 miljard gulden afnam.

Bron: Economisch Bureau ING Bank