Kabinet botst in Senaat op CDA over huurforfait

DEN HAAG, 3 FEBR. Het kabinet stevent af op een conflict met de fractie van het CDA in de Eerste Kamer over het huurwaardeforfait. De CDA-fractie heeft gisteren een motie ingediend om de verhoging van deze belasting voor huiseigenaren voor 1993 ongedaan te maken.

De motie kan met hulp van de VVD en waarschijnlijk van D66 rekenen op steun van een meerderheid in de Senaat, maar minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort (beiden financiën) hebben aanneming ervan met klem ontraden. Kok heeft al laten weten de motie niet te zullen uitvoeren.

De bewindslieden zullen vrijdag voor hun standpunt steun zoeken in het kabinet. Volgende week dinsdag stemt de Eerste Kamer over de CDA-motie. De gang van zaken rondom het huurwaardeforfait zal voor een deel van de CDA-fractie, onder wie fractieleider Kaland en financieel specialist Boorsma, eventueel reden zijn tegen de begroting van Kok en Van Amelsvoort te stemmen. D66-senator Vis meende dat dit een “blijk van wantrouwen” van de CDA-leden tegen deze twee bewindslieden is, maar zo'n zwaar politiek etiket moest volgens Kaland niet aan het tegenstemmen worden gehecht. “Het is een proteststem.” PvdA-fractieleider Schinck laakte de houding van deze CDA'ers, omdat zij erop speculeren dat de begroting dank zij een meerderheid in de Eerste Kamer toch wel wordt aangenomen.

Volgens de CDA-fractie kan de verhoging van het huurwaardeforfait (van 2,5 naar 2,9 procent van de waarde van de woning in bewoonde staat) achterwege blijven omdat de reële huurstijging vorig jaar lager is geweest dan eerder geraamd. Het verschil tussen inflatie en huurstijging was lager en bovendien zijn lang niet van alle woningen de huur met het voorziene percentage van 5,5 gestegen. Een meerderheid in de Eerste Kamer ging in 1991 slechts akkoord met de geleidelijke verhoging van het huurwaardeforfait, die het kabinet toen aankondigde wegens de "politieke koppeling' tussen huren en lasten voor huiseigenaren. Daarvoor was overigens een dreiging met aftreden door premier Lubbers nodig.

De systematiek van de wet houdt volgens Van Amelsvoort en Kok in dat het huurwaardeforfait niet op de actuele inflatie is afgestemd, maar op de inflatie uit het recente verleden. Dit betekent tegelijkertijd, hield Kok de Eerste Kamer met nadruk voor, dat het huurwaardeforfait in 1994 lager kan worden; met dat voornemen heeft het kabinet in zijn meerjarenramingen al rekening gehouden. Maar pas in augustus kan worden aangegeven hoe deze berekening uitpakt, aldus de bewindslieden.