Handel in 'strips' van staatsobligaties

Vanaf 15 februari kunnen kapitaalbeleggers hun geld steken in een nieuw instrument, de zogenoemde "strip' van de 7,5 procent staatslening 1993 per 2023.

"Strips' zijn los verhandelbare rechten op onderdelen van een lening, nu dus ook van deze staatslening die een looptijd heeft van dertig jaar.

De staatslening wordt opgesplitst in een hoofdsom (de mantel) en de jaarlijkse rentetermijnen (de coupons), zodat er totaal 31 strips (zerobonds) ontstaan. In de handel worden alleen de coupons "strips' genoemd. Alle 31 onderdelen worden afzonderlijk verhandelbaar. Daarmee wordt de lening aantrekkelijker voor de markt, aldus het ministerie van financiën in een vandaag verstrekte toelichting.

De afrekening en afwikkeling bij de koop en verkoop van de "strips' (Seperate Trading of Registrered Interest and Principal Securities) vindt plaats bij De Nederlandsche Bank (DNB), die ook de vergunning afgeeft aan effectenkantoren en andere effectenbemiddelaars die zorg willen dragen voor splitsing van de staatsobligatie. Voorwaarden voor het splitsen van de 7,5 procent lening 1992 per 2023 zijn verkrijgbaar bij het Agentschap van het ministerie van financiën.

Die kantoren kunnen zich voor een vergunning wenden tot de Agent van het ministerie van financiën in Amsterdam. Zij krijgen dan een effectenrekening bij DNB en zijn verplicht een markt in de "strips' te onderhouden en dagelijks koersen af te geven.

Op zich is "strippen' niet nieuw. In Nederland wordt dit al toegepast op de markt voor onderhandse staatsleningen. De "strips' van onderhandse leningen werden tot dusver opgetekend bij de Agent. Ook buiten onze grenzen komt strippen voor, al langere tijd kent de handel die methode in de VS en Frankrijk en sinds kort ook in België.

Mogelijke belangstellenden voor belegging in een "gestripte' hoofdsom zijn vooral te vinden onder de institutionele beleggers. Deze op lange-termijn beleggende instellingnen, zoals pensioenfondsen en levensverzekeraars komen hiervoor in aanmerking. Geïnteresseerden in de afzonderlijke couponstrips zijn eventueel schadeverzekeraars en andere instellingen die door de aard van hun activiteiten regelmatig voor verrassingen staan.

In de praktijk komt het er op neer dat een schuldtitel tegen gereduceerde prijs wordt verhandeld en snel over extra liquiditeiten moeten kunnen beschikken. Bijvoorbeeld: een hoofdsom van nominaal 1.000 gulden wordt gekocht voor 200 gulden en geeft recht op 1.000 gulden op 15 januari 2023.

Op de beursvloer is de "strip' mogelijkheid gunstig ontvangen. Verwacht wordt dat de eerste transacties vanaf donderdag kunnen plaatsvinden.