Grafiek: Met veel tromgeroffel introduceert een ...

Grafiek: Met veel tromgeroffel introduceert een bankensyndicaat onder leiding van ABN Amro in juni 1989 het aandeel DAF voor 47 gulden op de Amsterdamse Effectenbeurs.

Een koopje, zo lijkt. De Nederlandse belegger reageert enthousiast: er is maar liefst 22 maal meer vraag naar DAF dan er aandelen voor handen zijn. In de zomer van 1989 cirkelt het aandeel rond een koers van tegen de zestig gulden en noteert korte tijd zelfs 61 gulden. Later zal blijken dat onder anderen bestuurder A. van der Padt rond die tijd zijn aandelenopties verzilvert.

Al snel slaat de juichstemming definitief om. Wanneer bij het halfjaarbericht 1989 duidelijk wordt dat de winstontwikkeling stokt, getuigt de koers van DAF meer en meer van realiteitszin. DAF sluit 1989 af met een winst van 173 miljoen gulden en een koers van 43,20 gulden.

In de loop van 1990 meldt het concern problemen op de Britse markt. De winst van DAF slaat om in een verlies van 225 miljoen gulden, deels veroorzaakt door reorganisaties. Nu de vooruitzichten voor een dividend verdampen, bladdert het aandeel verder af. DAF sluit het jaar 1990 op een voorlopig dieptepunt van 18 gulden. Bij de presentatie van de jaarcijfers in het voorjaar van 1991 belooft Van der Padt herstel. DAF stijgt naar een hoogtepunt van ruim 28 gulden. In de tweede helft van dat jaar blijkt het concern wederom op een groot verlies af te stevenen, maar een grootscheepse saneringsoperatie houdt de geloofwaardigheid overeind. DAF sluit 1991 af met een recordverlies van 392 miljoen gulden en een koers van 22,90 gulden. Zover zal het volgens het bestuur niet meer komen.

In het najaar van 1992 wordt echter duidelijk dat de vracht- en bestelwagensproducent, nu onder leiding van C. Baan, dreigt te bezwijken onder een omvangrijk verlies en een torenhoge schuldenlast. Nadat potentiële overnemers als Mercedes en Hino afhaken, kan alleen een grootscheeps reddingsplan door banken en overheden nog uitkomst bieden. Hoopvolle beleggers betalen eind 1992 nog 8,80 gulden voor een aandeel DAF. Maandag 25 januari wordt de handel gestaakt op 7,20 gulden, in afwachting van het reddingsplan. Als daar op vrijdag nog geen zekerheid over is, opent DAF op 5,80 gulden. Maandag 1 februari neemt de beurs DAF opnieuw uit de notering op een koers van 4,55 gulden. Het concern zinkt weg in surséance van betaling: op woensdag 3 februari opent het aandeel op 1,65 gulden.

Aandeelhouders van DAF zijn, preferente aandelen en opties meegeteld, British Aerospace (10,90 %), ING (10,63 %), de familie Van Doorne (10,33 %), ABN Amro (8,24 %), Aegon (6,41 %) en DSM (5,91 %).