De pitbull bestaat niet, het gaat om "pitbull-achtigen'

ROTTERDAM, 3 FEBR. “De pitbull is in wezen een leuk, gezellig hondje”, meent de secretaris van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren, dierenarts S. Kleinjan. Hij vertelt pitbulls zonder verdoving op de operatietafel te hebben behandeld. “Zij zijn keihard”, zegt hij met ontzag. Bij andere honden zou hij dat niet in zijn hoofd halen. Hij loopt met een grote boog om “grommende Mechelaars” heen en ook bij Rottweilers en Dobermannpinschers is hij altijd op zijn qui-vive. Toch vallen laatstgenoemde dieren in tegenstelling tot de "pitbull-achtigen', niet onder de noemer "agressieve dieren'.

Kleinjan kan zich echter wel verzoenen met de “regeling agressieve dieren” die het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij op 18 januari heeft uitgevaardigd. Met deze regeling wil staatssecretaris Gabor op termijn honden van het "pitbullterrier-type' laten verbieden. In november 1990 heeft Gabor de Tweede Kamer laten weten het houden van pitbulls aan banden te willen leggen.

Volgens Kleinjan is het probleem met de pitbull dat de hond is gefokt op agressie tegen andere dieren en niet altijd goed gedisciplineerd wordt door de eigenaar. Uit Amerika, waar een grote ervaring met deze vechthond bestaat, zijn hem gevallen bekend van dieren die na tien jaar probleemloze omgang zich opeens in baas of huisgenoot vastbeten. Door zijn betrekkelijk geringe grootte en moedige karakter oefende de pitbull op veel hondenliefhebbers een grote aantrekkingskracht uit. Zou er niets aan de pitbull zijn gedaan, dan acht Kleinjan het denkbaar dat het legertje vechthonden van 15.000 zou zijn uitgegroeid tot 50.000. “En dan had je echt een probleem gehad.”

De uitgevaardigde regeling die het verbiedt met ingang van 1 februari te fokken met honden van het pitbulltype of er in te handelen, leidt tot aanzienlijke verwarring bij hondebezitters. Zo krijgt de Bond tot Bescherming van Honden de laatste dagen regelmatig vragen van mensen die willen weten of hun huisdier wel een "pitbull' is. Volgens een woordvoerster van die bond bellen mensen met de vraag of hun hond een pitbull is als de vader een boxer is en de moeder een Staffordshire terrier. Haar antwoord is steevast: “De pitbull bestaat niet”. Zij spreekt van “een bastaard”. Maar volgens het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij hoeft er helemaal geen verwarring te zijn omdat het niet om "de' pitbull gaat, maar om "pitbull-achtigen'.

Voor 12 april dit jaar moeten alle hier te lande reeds bestaande "pitbulls' ter identificatie zijn aangemeld bij de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland (SRGN) en zijn gesteriliseerd. De honden moeten getatoeëerd zijn en mogen alleen op de openbare weg lopen wanneer ze zijn aangelijnd en gemuilkorfd. Bij de SRGN is het aantal meldingen hoger dan verwacht. “In de afgelopen vier dagen 67 aanmeldingen, waarvan veel uit de Randstad”, aldus de woordvoerster. Ze zegt niet zoveel problemen te hebben met het identificeren van "pitbull-achtigen'. Zo valt een Staffordshire bullterrier die over de benodigde stamboompapieren beschikt buiten de regeling, omdat “die hond een ander karakter heeft dan de pitbull”. Wanneer de eigenaar niet over de stamboompapieren beschikt moet de hond als "pitbull-achtige' worden geregistreerd, “op straffe van een boete of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar”.