D66: gegevens uit bevolkingsregister niet naar derden

DEN HAAG, 3 FEBR. De Tweede-Kamerfractie van D66 vindt dat voorkomen moet worden dat commerciële instellingen via de toekomstige Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), het geautomatiseerde bevolkingsregister, gegevens over burgers kunnen verkrijgen.

Alleen instanties die "enig publiek belang' dienen moeten over GBA-gegevens kunnen beschikken. D66-woordvoerster Scheltema noemde het vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel GBA “van de gekke dat de burger actie moet ondernemen om te worden gevrijwaard van verstrekking van zijn gegevens aan bijvoorbeeld postorderbedrijven”. Het wetsvoorstel, dat tot doel heeft de voorziening van persoonsgegevens door de overheid doelmatiger te maken, biedt gemeenten de mogelijkheid gegevens te verstrekken aan derden, ook als die derden geen publieke functie bekleden. Volgens VVD en D66 is het in strijd met de strekking van de wet en met de scheiding tussen kerk en staat om gegevens aan de SILA te verstrekken. Volgens het CDA is de verstrekking aan de SILA wel terecht, omdat de kerken een bijzonder maatschappelijk belang dienen.