"Bijstand als vangnet voor kunstenaars'

ROTTERDAM, 3 FEBR. Kunstenaars moeten als zelfstandigen beschouwd worden, en maximaal drie jaar een beroep kunnen doen op de bijstand om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daarna zouden ze af en toe een beroep op de bijstand als vangnet moeten kunnen blijven doen. Op die manier kunnen naast beeldende kunstenaars ook musici, acteurs en dansers hun beroep blijven uitoefenen.

Dit is de kern van alternatieve wetsvoorstel dat de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars en de Kunstenbond FNV gisteren in Den Haag presenteerden. Vorige week kwam het kabinet, in het kader van de wijzigingen op de Bijstandswet, met het voorstel om 1200 beeldende kunstenaars voor maximaal vier jaar een basisbeurs van ten hoogste 27.500 gulden per jaar te geven.

Volgens Kunstenbond FNV woordvoerder K. de Valk is van de afgestudeerden aan de kunstacademies is na twee jaar nog maar een kwart als kunstenaar actief. Volgens hem doen de academies te weinig om studenten van de problemen van een kunstenaarsleven te doordringen. De academies zijn mogelijk bang om minder inschrijvingen te krijgen als ze de aankomende leerlingen van alle moeilijkheden op de hoogte brengen, denkt De Valk. Het afgelopen seizoen schreven zich 2.350 studenten in aan een academie voor beeldende kunsten.