Belgische overheid heeft geen geld voor bouwwerken

BRUSSEL, 3 FEBR. Alle bouwwerken die in België worden uitgevoerd in opdracht van de nationale regering, dreigen aan het eind van deze maand stil te komen liggen. Een aantal bouwprojecten is al stop gezet omdat er geen geld meer is om ze verder uit te voeren.

De bouwprojecten van de Belgische overheid vallen onder verantwoordelijkheid van de Regie der Gebouwen. Door bezuinigingen en door achterstallige rekeningen is er geen geld meer om in aanbouw zijnde gebouwen zoals belastingkantoren, politiekazernes en gerechtshoven af te maken, zo hebben ambtenaren bevestigd tegenover de krant De Standaard. Bij het betreffende ministerie, onder leiding van minister Coeme, was vanochtend niemand bereikbaar voor commentaar.

De vakbonden verwijten de Regie der Gebouwen dat zij een slecht beleid voert en dat zij de bouwwerkzaamheden en de financiering daarvan niet goed heeft geprogrammeerd.

Behalve de bouwkosten drukken ook de huren van kantoorruimte op de begroting van de Regie. Een zeer zware last is de renovatie van het Berlaymont-gebouw in Brussel, het hoofdkantoor van de Europese Commissie. Dat gebouw is eigendom van de Regie en moest eind 1991 worden onruimd omdat er asbest was verwerkt in het interieur. Om de Europese ambtenaren aan het werk te houden, moest de Regie kantoorruimte elders in Brussel aanbieden. Dat betekent aan huur een jaarlijkse kostenpost van ongeveer 1,5 miljard frank (82,5 miljoen gulden).

Tussen de Belgische overheid en de Europese Commissie is lange tijd vruchteloos onderhandeld over wat er met het Berlaymont-gebouw moest gebeuren: afbreken of renoveren. Op 1 januari kreeg de Beglische EG-commissaris Van Miert het beheer over de EG-gebouwen in zijn portefeuille en sinsdien verlopen de gesprekken een stuk vlotter. Afgesproken is dat in maart wordt begonnen met het verwijderen van de asbest. Die operatie moet eind 1994 zijn afgelopen en dan kan worden begonnen met het opnieuw inrichten van het gebouw, dat ondanks zijn leegstand nog steeds symbool is voor de EG. De hoop is dat er in 1998 weer Eurocraten in kunnen.