Bedrijf komt met plannen voor TGV op palen

DEN HAAG, 3 FEBR. De Tweede Kamer krijgt morgen een video-presentatie van een op palen gebouwde hoge-snelheidstrein. De presentatie, een computerconfiguratie, wordt verzorgd door het off-shore bedrijf Grootint, dat zegt deze voor booreilanden gebruikte bouwtechniek ook voor treinen toepasbaar te kunnen maken.

In het alternatief van Grootint worden stalen buizen in de bodem geheid en voorzien van draagarmen van beton en staal. Dit materiaal komt ook tussen deze draagarmen, als inbedding voor het spoor. De hoogte van de palen kan variëren: om viaducten te overbruggen zouden palen van tien meter hoogte kunnen worden gebruikt.

Volgens woordvoerder H. van Tongeren is een hoge-snelheidstrein op palen “een alternatief” dat kan worden afgewisseld met tunnels of aanleg op aarden wallen. Omdat er “geen ruimtebenutting van de grond” is, zou er zowel een landschappelijk voordeel als een financieel voordeel aan verbonden zijn. “Je kunt er onderdoor kijken, en er worden geen kosten voor onteigening gemaakt.” Meer geluidshinder zal het alternatief van Grootint volgens hem niet opleveren.

Volgens een woordvoerder van de projectgroep voor de hoge-snelheidstrein is het idee van een hoge-snelheidstrein op palen “in studie”. De projectgroep buigt zich volgens de woordvoerder momenteel over “alle mogelijke civieltechnische uitvoeringsvormen” van de hoge-snelheidstrein. Behalve een trein op palen behoren daartoe ook een trein op een aarden wal, in een (open of gesloten) tunnelbak, in een sleuf of in een geboorde tunnel.

De woordvoerder meent dat het landschappelijk voordeel van een hoge-snelheidstrein aanvechtbaar is. Om de geluidshinder te beperken die volgens hem wegens de combinatie van staal en beton aanzienlijk is, zullen er geluidsschermen van ten minste drie meter hoog nodig zijn. Ook is uit inspraak naar voren gekomen dat een trein onder de grond of op maaiveldhoogte, de voorkeur van de bevolking heeft. “Dus de tendens is nu om de trein zo laag mogelijk bij de grond te houden”. Slank en lichtvoetig is een hoge-snelheidstrein op palen volgens hem “in ieder geval niet”.

Het kabinetsbesluit over het tracé en de wijze van uitvoering van de hoge-snelheidstrein wordt rond de zomer verwacht.