Arabieren willen nieuw debat over uitwijzingszaak

NEW YORK, 3 FEBR. Arabische diplomaten bij de Verenigde Naties doen hun best de kwestie van de rond 400 uitgewezen Palestijnen in het niemandsland tussen Israel en Libanon weer op de agenda van de Veiligheidsraad te krijgen, maar waarnemers betwijfelen of ze hierin zullen slagen.

Nagenoeg de hele Arabische wereld reageerde afwijzend op het Israelische besluit van zondag om 100 van de rond 400 uitgewezen Palestijnen weer toe te laten tot Israel.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, verklaarde maandag echter al dat verdere bemoeienis van de Veiligheidsraad met de kwestie na het Israelische besluit niet nodig was. Volgens onbevestigde berichten zou Frankrijk echter werken aan een ontwerp voor een nieuwe resolutie, waarin het Israelische besluit een stap in de goede richting wordt genoemd maar waarin wordt vastgesteld dat Israel daarmee de resolutie van december nog niet heeft uitgevoerd. Van sancties tegen Israel zou echter geen sprake zijn.

De secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, zei gisteren dat hij de Israelische concessie evenmin voldoende acht. Volgens hem is daarmee nog niet aan de resolutie van de Veiligheidsraad voldaan.

In Marj Al-Zohour, waar de rond 400 Palestijnen al zes weken onder barre omstandigheden verblijven, lieten de uitgewezenen zelf gisteren weten dat ze er niet over denken om op het aanbod van Israel in te gaan. “Niemand van ons is bereid om maar met een deel van de groep te gaan”, aldus hun woordvoerder Abdul-Aziz Rantisi. “Het is óf een terugkeer van ons allemaal (...) óf we blijven hier.” Bij een stemming wezen alle 394 aanwezigen Palestijnen het Israelische aanbod af. Rantisi zei dat de Palestijnen evenmin bereid zijn om hulp per helikopter van Israel te aanvaarden, slechts zieke Palestijnen zouden daarvan gebruik willen maken. “Hulp per helikopter wordt ook verworpen omdat dat onderdeel is van het Israelische plan dat erop is gericht onze zaak van een politieke tot een humanitaire kwestie te maken”, aldus Rantisi.

De Libanese minister van buitenlandse zaken, Faris Bweiz, prees de nieuwe Amerikaanse regering, die zware druk op Israel uitoefende om met concessies te komen, maar hij voegde er onmiddellijk aan toe dat hij er van uitging dat Washington Israel onder druk zal blijven zetten om alle uitgewezen Palestijnen terug te nemen. (AP, Reuter, AFP)