Amnesty bindt strijd tegen het racisme aan

AMSTERDAM, 3 FEBR. Amnesty International wil verborgen racisme door overheidspersoneel in Nederland openbaar gaan maken door burgemeesters en politici daar per brief op te attenderen.

Het initiatief is onderdeel van een vandaag begonnen internationale actie van de mensenrechtenorganisatie, zo heeft het hoofdkantoor in Londen bekend gemaakt. De organisatie pleit ervoor dat regeringen blijk geven van hun verontrusting over racisme omdat vreemdelingenhaat kan leiden tot schending van de mensenrechten.

“In talrijke Europese landen nemen politiemensen, degenen die juist aangewezen zijn om de strijd aan te binden tegen racistisch geweld, deel aan bloedige aanvallen en ontluisterende atciviteiten”, aldus het in Londen vrijgegeven rapport. “Erger nog, het komt schandalig weinig voor dat dergelijke politiemensen justitieel worden vervolgd. De verantwoordelijkheid van regeringen is daarmee in het geding: door te weigeren hun vertegenwoordigers te straffen, bieden ze impliciet steun aan de groei van het racisme in de samenleving.”

“Wij richten ons voornamelijk op racistische behandeling van buitenlanders door de politie,” zegt een woordvoerster Maud Bredero van Amnesty in Amsterdam. “Bijvoorbeeld de aanval van rechts-extremisten op een tehuis voor Vietnamezen in Rostock, waarbij de Duitse politie gewoon toekeek zonder iets te doen.” Amnesty heeft nog geen actie ondernomen tegen de Nederlandse overheid. De gevallen in Nederland die voorbeelden van racisme zijn, worden namelijk al onderzocht door de overheid, zoals de dood van een Turkse man, nadat die begin vorige maand door de politie van Venlo met geweld was aangehouden, de dood van een zwangere vrouw uit Zaïre, nadat zij door de rijkspolitie langdurig op Schiphol was vastgehouden. Er zijn in Nederland, vergeleken met andere Europese landen meer mogelijkheden voor buitenlanders om te klagen over racisme. “Bijvoorbeeld via het klachtenbureau bij de politie,” aldus Bredero.

Omdat Amnesty een mensenrechtenorganisatie is en geen anti-racisme beweging, zo stelt de woordvoerster, heeft zij nooit het woord racisme in de mond willen nemen. “Maar omdat rassenhaat duidelijk aan de basis ligt van dit geweld doet ze dat van nu af aan wel,” licht Bredero toe. “We hopen door steun aan anti-racisme-organisaties en klachtenbureaus dat regeringen hiervoor gevoeliger worden.”