Zedenleer

Aanleiding tot twee vragen vormt de vrije interpretatie van de encycliek Humanae Vitae, van dr. J. Ysebaert in NRC Handelsblad van 7 januari. De eerste vraag is: waarom bemoeit de kerk zich er mee? En de tweede vraag is: Bedoelt die kerk iets dat wij uit het oog hebben verloren, omdat het niet meer gepreekt wordt?

Ysebaerts interpretatie luidt: Sterilisatie is in beginsel niet geoorloofd, maar het mag natuurlijk wel als daarmee in de eerste plaats de lichamelijke gezondheid wordt nagestreefd. Hij vindt het jammer dat weinig mensen deze tekst goed lezen. Maar als je dan de door hem aangegeven paragraaf (nr 15) erop naslaat, dan staat er alleen maar dat bij van ziekte geneesmiddelen toegestaan zijn, ook al zijn die waarschijnlijk een belemmering van de voortplanting. Hij heeft dus zelf niet goed gelezen.

Waarom de kerk er zich mee bemoeit, staat in paragraaf nr. 9: Omdat de huwelijksliefde een totale liefde is, namelijk door de gave van zichzelf als huwelijkspartner. En voorbehoedmiddelen en sterilisatie nemen de volheid van die gave, van dat zich weg willen schenken, weg.

De tweede vraag voor een amateur op theologisch gebied is nu dus of de kerk hier iets bedoelt of naar iets kijkt, dat wij uit het oog hebben verloren. Waarom spreekt en preekt de kerk, speciaal voor gehuwden, niet méér over de Drieëenheid, waarbinnen sprake is van een liefde die alle mens-zijn letterlijk en figuurlijk vóór-gaat? Ik weet niet beter of Christus is nu juist de bemiddelaar tussen het goddelijk liefdeleven en het intermenselijk liefdeleven, het liefdeleven tussen gehuwden in het bijzonder. Naar hun aard zijn die liefdelevens hetzelfde, maar naar hun kracht en naar hun intenties verschillen ze.

    • Ir A.E.Q van Hezik