WERELDOMROEP

Radio Nederland Wereldomroep zendt vanaf maandag programma's bestemd voor Azie uit via zenders in de voormalige Sovjet-Unie. Door de huur van zendtijd kan de Wereldomroep zijn ontvangst in Oost-, Zuidoost- Azie en op het Indiase sub-continent aanzienlijk verbeteren.