VVD: schrap belasting op vermogen

DEN HAAG, 2 FEBR. De vermogensbelasting moet in vijf gelijke stappen worden afgeschaft. De fractie van de VVD in de Tweede kamer heeft daartoe vanmiddag een wetsvoorstel gepresenteerd.

De vermogensbelasting bedraagt op dit moment acht gulden per duizend gulden vermogen. Vorig jaar leverde de vermogensbelasting 1,4 miljard gulden op.

Vanaf 1994 zou volgens de VVD de vermogensbelastring ieder jaar met 1,6 procentpunt moeten worden verminderd, zodat er in 1998 geen vermogensbelasting meer hoeft te worden betaald.

Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) heeft in het verleden al een paar keer gezegd dat hij de vermogensbelasting wil afschaffen. “Ik denk niet dat wij die (de vermogensbelasting, red.) op den duur kunnen handhaven”, zei Van Amelsvoort vorig jaar oktober in het VNO-blad "Onderneming'. “We moeten on erop voorbereiden dat we in een vantevoren voorzien tempo deze belasting danig moeten gaan verminderen en op termijn zelfs wegdoen.” Het struikelblok daarbij zijn volgens de staatssecretaris de inkomsten die hij als “onmisbaar” typeerde.

“Wij zijn het wachten beu”, zei de VVD'er De Korte vanmiddag in een toelichting; samen met zijn collega Van Reij is hij de indiener van het initiatief wetsvoorstel. Als alternatieve dekking stellen de VVD'ers voor om de fiscale fraudebestrijding te intensiveren. De fraudebestrijding levert volgens het kabinet 840 miljoen gulden op in 1996. Volgens de VVD is er meer mogelijk.

De Korte wijst er verder op dat er veel “potentiële fiscale emigranten zijn”. Uit een onderzoek van vier jaar geleden bleek dat er ongeveer 5500 mensen zijn die op grond van fiscale motieven zich ergens anders willen gaan vestigen; met name in België. “Wanneer je deze mensen in Nederland kunt houden, behoud je ook hun belastinginkomsten. Aldus geredeneerd is ons voorstel ook nog een keer budget neutraal”, zei De Korte vanmiddag in een toelichting.

Volgens de VVD is voor de vermogensbelasting in de huidige vorm de oorspronkelijk rechtvaardigingsgrond weggevallen. Daarnaast is Nederland het enige land in de EG die een deregelijke belasting kennen. Ook de commissie-Stevens, die het kabinet in 1991 over een verdere belastingvereenvoudiging heeft vereenvoudigd, brak een lans voor het afschaffen van de vermogensbelasting.