Unilever schrapt 120 banen in Brits hoofdkantoor

ROTTERDAM, 2 FEBR. Unilever schrapt op korte termijn 120 banen op het hoofdkantoor in Londen. Dit heeft het concern gisteren bekend gemaakt. De maatregel is een uitvloeisel van een studie die het voedings- en cosmeticaconcern vorig jaar heeft uitgevoerd om de organisatie van de hoofdkantoren overzichtelijker en efficiënter te maken.

Unilever beschikt over twee hoofdkantoren, in Londen en in Rotterdam. In de nieuwe opzet zal het concerncentrum (inclusief kantoordiensten) over 1075 medewerkers beschikken, 400 in Rotterdam en 675 in Londen. De afslanking treft vooral de Londense vestiging, omdat volgens een woordvoerder van het concern de personeelsbezetting daar hoger ligt dan in Rotterdam. Eind vorig jaar had Unilever op concernniveau nog iets minder dan 1800 mensen in dienst, waarvan 1200 in Londen.

Unilever verwacht dat door overplaatsing en het zorgvuldig omgaan met vacatures het aantal mogelijke ontslagen tot een minimum kan worden beperkt. Vermindering van arbeidsplaatsen is volgens de Unilever-woordvoerder ook niet de eerste opzet van de reorganisatieplannen. “De bedoeling is om de organisatie te verbeteren”, zegt hij. De aanpassingen dragen volgens Unilever bij tot heldere taakstellingen en verantwoordelijkheden en vereenvoudigde rapportagelijnen.

Britse analisten zijn teleurgesteld over de maatregelen van Unilever, omdat deze volgens hen niet ver genoeg gaan. Liever hadden zij gezien dat de beide hoofdkantoren werden samengevoegd, zodat een aantal dubbelfuncties zouden kunnen worden opgelost. “Samenvoeging is nooit de bedoeling geweest van de reorganisatie”, zegt de Unilever-woordvoerder.

Onderdeel van de reorganisatie is de afsplitsing van de nationale Britse en Nederlandse directies. Deze organisaties blijven fysiek gehuisvest in de hoofdkantoren van de concerntop, maar krijgen volgens een woordvoerder van Unilever een eigen identiteit. Deze splitsing betreft in Londen 190 werknemers en in Rotterdam 140 personeelsleden.

Daarnaast wordt een aantal werkmaatschappijen en andere operationele groepen die “om historische redenen” nu nog gevestigd zijn in het Londense hoofdkantoor de komende maanden overgebracht naar andere locaties. Daarbij gaat het om 260 werknemers. Twee kleinere stafafdelingen, de produktcoördinatie Speciale chemische produkten en de hoofdkantoorstaf Research, worden op korte termijn vanuit Londen naar Rotterdam verplaatst.