Scheurtjes in kerncentrale Brunsbüttel

BONN, 2 FEBR. De discussie in de Bondsrepubliek over gebruik van kernenergie is verder verhevigd met het nieuws dat in buizen van het koelsysteem van een kerncentrale in het Noordduitse Brunsbüttel 108 scheurtjes zijn geconstateerd.

Het kwam gisteren direct tot verwijten tussen minister van milieu Klaus Töpfer (CDU), de van kernenergie afkerige SPD-regering van de deelstaat Sleeswijk-Holstein en de exploitant van de centrale, de Hamburgse Elektrizitätswerke (HEW). De regionale regering in Kiel eist dat de centrale definitief wordt stilgelegd. Töpfer zegt dat er geen gevaar is voor vrijkomen van radio-actief materiaal. Namens de HEW werd eerst meegedeeld dat het gehele koelsysteem al is onderzocht, later heette het dat enkele koelbuizen nabij de reactor van de centrale nog niet zijn bekeken.

De centrale van Brunsbüttel is een kokendwaterreactor van 800 MW die in 1976 aan het net kwam en gebouwd is door KWU (nu Siemens). Hij staat bekend als“ongeluksreactor”. Er zijn honderden grote en kleine storingen geregistreerd, in 1978 ontsnapte een licht radio-actieve wolk. Vorige zomer, toen een periodieke controle nodig was in verband met het wisselen van brandstofstaven, was de centrale van het net gehaald en tijdelijk stilgelegd.

In Duitsland staan vier centrales van dit type, waarin kernenergie dient om met druk van waterdamp uit de reactor zelf, via stoomturbines, elektriciteit te winnen. De andere drie staan in Würgassen (Noordrijn-Westfalen), Philipsburg (Baden-Württemberg) en Gundremmingen (Beieren). In deze vier centrales zijn de koelsystemen de afgelopen jaren vernieuwd met titaniumhoudende buizen.

Volgens Töpfer is in 1992 uit onderzoek in alle andere Duitse centrales gebleken dat alleen in het koelsysteem in Brunsbüttel scheurtjes voorkomen. Hij wijt dit aan constructie- en materiaalfouten. De Sleeswijk-Holsteinse milieu-minister Günter Jansen (SPD), die Töpfer verwijt dat hij te traag handelt, meent echter dat een deel van de scheurtjes is ontstaan in het gebruik. Dat zou betekenen dat ook het titaniumhoudende materiaal niet sterk genoeg is.

In West-Duitsland zit de SPD in de meeste deelstaten in de regering, veelal samen met de Groenen, die nog sterker tegen kernenergie zijn. Begin december 1992 raakte een brief bekend die de premier van Nedersaksen, Gerhard Schröder (SPD), samen met twee grote energieproducenten - RWE en Veba (de moeder van de HEW) - aan kanselier Kohl had geschreven. Hun brief pleitte voor geleidelijke vervanging van alle bestaande kerncentrales door kolen- en gascentrales. De brief maakte één uitzondering: met het oog op komende (al geplande) nieuwe Frans/Duitse kerncentrales dient de optie kernenergie open te blijven.

    • J.M. Bik