Reparatie WAO zet metaal-CAO op scherp

ROTTERDAM, 2 FEBR. De reparatie van het "WAO-gat' heeft werkgevers en werknemers gisteren in de eerste ronde van het CAO-overleg in de metaal- en elektrotechnische industrie ernstig verdeeld.

De vakbonden willen het "WAO-gat' in de CAO repareren. Ze stelden dit gisteren voor aan het begin van het CAO-overleg in de "grootmetaal' (200.000 werknemers).

De werkgevers, verenigd in de FME, hebben het plan onmiddellijk afgewezen. Zij wensen niet mee te werken aan een collectieve regeling ter compensatie van de verlaging van de WAO-uitkeringen. Deze is het gevolg van kabinetsplannen die vorige week door de Tweede Kamer zijn aangenomen.

Door de opstelling van de werkgevers is het CAO-overleg volgens onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV “onder forse druk” komen te staan. De bonden wilden het bedrijfstakpensioenfonds twee varianten voor WAO-reparatie laten onderzoeken: invoering van een invaliditeitspensioen en aanvulling van de WAO-uitkering tot het oude niveau (70 procent van het laatst verdiende loon). De werkgevers weigerden de daarvoor benodigde medewerking. “Ze blokkeren elk onderzoek dat gericht is op WAO-reparatie”, aldus Broers.

De bonden willen de WAO-reparatie donderdag, tijdens de tweede overlegronde, opnieuw aan de orde stellen. “Komen we er dan niet uit, dan hebben we meteen een breekpunt te pakken”, aldus Broers.

Het voorstel over invoering van een invaliditeitspensioen komt uit de koker van de Industrie- en voedingsbond CNV. Volgens deze bond moet de hoogte van dit aanvullende pensioen 15 procent van het laatste verdiende loon bedragen, opdat de WAO-uitkering voor jongere werknemers in de buurt van de 70 procent komt. Voor oudere werknemers zou de WAO-uitkering dan in de buurt van de uitkering bij vervroegd uittreden komen te liggen. De kosten zouden kunnen worden gedekt met een extra pensioenpremie van ongeveer 1,25 procent, eventueel te financieren uit de verwachte daling van de WAO-premie.

De vakbond van middelbaar en hoger personeel in het bank- en verzekeringsbedrijf heeft vanmorgen, aan de vooravond van het CAO-overleg in deze sector, voorgesteld voor de reparatie van de WAO een bedrijfstakfonds in het leven te roepen. Dit fonds wil de bond voeden uit de aanstaande daling van de ziektewet-premie voor werkgevers, uit een extra boete voor werkgevers die met een relatief hoog ziekteverzuim hebben en uit de verwachte daling van de WAO-premie.