Rabbijn: euthanasie niet toestaan bij wet

AMSTERDAM, 2 FEBR. Euthanasie is volgens de bijbel niet minder dan moord.

Wanneer euthanasie bij wet wordt toegestaan moet worden gevreesd voor grensvervagend rechtsbewustzijn. Dat schrijft de rabbijn van het Nederlands-Israelietisch Kerkgenootschap, mr.drs. Raph Evers, aan de leden van de Tweede Kamer naar aanleiding van de behandeling vandaag van de Wet op de Lijkbezorging. Het nemen van een leven van een medemens kan onder bepaalde omstandigheden als een daad van de hoogste medemenselijkheid worden gezien. Toch verbiedt de bijbel het doden uit genade, aldus Evers. De centrale rol van het geweten in moeilijke situaties acht hij onaanvaardbaar, zowel op religieuze als op psychologische en juridische gronden. Religieus gezien moet de mens hier op aarde een opdracht vervullen, die soms met lijden wordt afgesloten, zo schrijft hij.