Oud vooroordeel

Het artikel "Tussen wet en geweten staat de bureaucratie' van C.F. van Beusekom en E.M. Michiels van Kessenich in NRC Handelsblad van 19 januari biedt een boeiende analyse van het in de titel aangegeven onderwerp. Jammer, dat het slot wordt ontsierd door een meer dan ongelukkig uitgewerkt voorbeeld. De joodse bureaucratie zou Christus hebben gekruisigd en wordt in dat verband ten tonele gevoerd als “model voor elk bekrompen formalistisch leiderschap”.

Niet de "joodse bureaucratie' - wat daarmee ook bedoeld moge zijn - maar de Romeinse bezetter was eerstverantwoordelijke voor de kruisiging van Jezus, een straf die overigens alleen door de Romeinen kon worden opgelegd. Helaas wordt hiermee een oud vooroordeel opnieuw opgeroepen. Als Overlegorgaan van joden en christenen (OJEC), dat onder andere werd opgericht om beelden van joden en het jodendom in een juist historisch perspectief te plaatsen, betreuren wij de voorstelling van zaken zoals in het bedoelde artikel gegeven.

    • Dr. H. Vreekamp
    • H.M. Gelderblom-Lankhout