Orkestbestel

Het is begrijpelijk dat er over het advies van de commissie-Lammers commotie is ontstaan. En niet alleen omdat als gevolg van bezuinigingsmaatregelen weer eens een paar honderd mensen in onzekerheid verkeren over hun baan.

Het advies mag - naar het oordeel van redacteur Kasper Jansen in NRC Handelsblad van 20 januari - de charme van het radicale hebben, dit soort radicaliteit is vaak, en ook hier weer, de gemakkelijkste oplossing, gespeend van enig creatief denken en los van de werkelijkheid. Maar het gaat hier natuurlijk alleen om het redden van de zaal in Enschede, neergezet in een tijd dat elke burgemeester meende het nieuws te moeten halen met een megalomaan bouwwerk. De werkelijkheid is dat je met geen mogelijkheid de zaal in Enschede geregeld vol kunt krijgen, of zelfs maar redelijk gevuld. De kwaliteit van de opera's liet te wensen over en er is ook te weinig vraag naar. Het ontbreekt Enschede nu eenmaal aan genteresseerd "achterland'. Waarom niet in Europees verband het gebied buiten de randstad laten bedienen door gezelschappen uit het nabije buitenland (Keulen, Bochum en dergelijke)?

Het reizen uit Enschede door een orkest is duidelijk duurder, ten eerste aan kilometers door de excentrische ligging van Enschede, ten tweede door de reistijd van de orkestleden. Maar bij commissies met de opdracht co^ute que co^ute te bezuinigen kun je weinig meer verwachten. Opnieuw een staaltje van vooringenomen en voor de burger onbegrijpelijk bestuur. Laten we hopen dat de Tweede Kamer het beter doet.

    • J.C. Molijn