NS willen het loon in de nieuwe CAO niet verhogen

ROTTERDAM, 2 FEBR. De NS-directie zet voor de komende CAO-onderhandelingen in op de nullijn. De looneisen van de vakbonden lopen daarentegen uiteen van 3 procent (Vervoersbond FNV) tot 4,5 procent (FSV).

De NS-directie meent dat de ingrijpende reorganisatie van de spoorwegen en de moeilijke bedrijfseconomische positie het bedrijf nopen tot afspraken die tot geen of slechts een minimale kostenverhoging leiden.

De bonden en de NS-directie hebben gisteren hun CAO-voorstellen uitgewisseld. Op 2 maart starten de onderhandelingen. De huidige CAO (voor 27.000 werknemers) loopt op 1 april 1993 af.

Bestuurder W. Korteweg van de Vervoersbond FNV voorziet moeilijke onderhandelingen met de NS-directie. “We zullen er niet de eerste dag uitkomen”, aldus Korteweg. Ook voorzitter G. Hardeveld van de spoorwegvakbond FSV voorspelt “warme” onderhandelingen. Bestuurder J. van der Kamp van de Vervoersbond CNV kwalificeert de voorstellen van NS als “minder dan een droge boterham”. De CNV-bond zet zelf in op prijscompensatie (2,5 procent) en een verhoging van de decemberuitkering.

In tegenstelling tot vorig jaar heeft de NS-directie geen voorstellen gedaan om de werktijden van de 3.000 werknemers van de dienst Infrabeheer te verruimen. Die voorstellen leidden in april 1992 tot de grootste na-oorlogse staking bij het spoorbedrijf. Uiteindelijk heeft de NS-leiding deze plannen ingetrokken.

De NS-directie is al geruime tijd in gesprek met de bonden over de ingrijpende reorganisatie in het kader van de verzelfstandiging van het spoorbedrijf ("Sporen naar '96'). De gevolgen daarvan voor het personeel worden vastgelegd in een sociaal plan, maar het overleg daarover vlot niet erg. “Laat één ding duidelijk zijn”, aldus Van der Kamp, “een gematigde loonopstelling van onder andere de Vervoersbond CNV zal afhangen van een goed sociaal plan en daaraan gekoppeld de garantie dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.”