NAM overweegt stop oliewinning in Schoonebeek

ROTTERDAM, 2 FEBR. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is er niet zeker van of de oliewinning in Schoonebeek, het oudste Nederlandse olieveld, bij de huidige lage olieprijzen kan worden voortgezet. Sluiting van het veld is niet uitgesloten, aldus een woordvoerder. “Maar het is niet zo dat we nu al nadenken over een eventuele sluiting.”

In het personeelsblad Nammogram zegt NAM-manager J. Grevink dat de afdeling olie Schoonebeek “onverkort moet pogen het grootste olieveld op het vasteland van West-Europa, ook bij een structureel lagere ruwe olieprijs, te blijven beheersen”. Hij voegt daaraan toe dat “de speelruimnte minimaal is en dat juist een aantal externe factoren niet of nauwelijks kan worden beïnvloed.”

Volgens de NAM-woordvoerder zal in de loop van dit jaar een beslissing over de toekomst van het olieveld worden genomen. Bekeken wordt of een nieuwe, reeds bewezen techniek van "lage druk stoominjectie' economisch haalbaar is. In dat geval zal het gehele veld, ook delen die nu al voorlopig zijn gesloten, worden benut. Een tweede belangrijke mogelijkheid tot kostenbesparing is dat de olie uit Schoonebeek niet langer voor verwerking naar de raffinaderijen van Shell en Esso in Rotterdam wordt getransporteerd, maar aan de dichterbij gelegen raffinaderij van Wintershall in het Duitse Lingen wordt aangeboden.

Schoonebeek is nog steeds het grootste olieveld op het vasteland van West-Europa, waar precies 50 jaar geleden de eerste olie naar boven werd gepompt. Van de 165 miljoen kubieke meter oliereserve is nog slechts 40 miljoen kubieke meter gewonnen. Nu gebeurt de winning nog door middel van hoge druk stoominjectie en ja-knikkers. De nieuwe lage druktechniek zou een investering vergen van enige honderden miljoenen guldens, die bij de huidige olieprijs slechts mogelijk zou zijn door de produktie te verhogen. De NAM, een dochteronderneming van Shell en Esso, is voor die investering afhankelijk van goedkeuring van haar aandeelhouders. Die vergelijken de produktiekosten in Schoonebeek met veel goedkopere olie die ze uit het Midden-Oosten en elders kunnen produceren en aankopen.

In Schoonebeek wordt de oliewinning bij het huidige systeem steeds moeilijker omdat het mengsel dat uit de putten komt voor slechts 5 procent uit olie bestaat en voor 95 procent uit zout water. Het mengsel wordt in verlaadstations gescheiden. Vervolgens moet de olie worden ontzout en het water geloosd waarmee eveneens hoge kosten zijn gemoeid.