Milaan wil met Spelen van 2000 imago verbeteren

ROME, 2 FEBR. Milaan heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de Olympische Spelen van het jaar 2000, in een poging om het imago van de stad te herstellen na de stortvloed van corruptieschandalen die politici, ambtenaren en ondernemers in Milaan heeft getroffen. “Het besluit is niet alleen voor de stad genomen, maar voor heel de natie. En het getuigt van de wil om opnieuw te beginnen en van het vertrouwen in de toekomst, op een van de moeilijkste momenten sinds de oorlog,” zei burgemeester Piero Borghini.

Het plan voor een kandidatuur is al ruim een jaar oud en is opgesteld voordat in februari vorig jaar het eerste grote corruptieschandaal aan het licht kwam, dat zich met een sneeuwbaleffect over de stad, de rest van Noord-Italië en daarna heel het land heeft verspreid. Het justitiële onderzoek heeft de plannen vertraagd, maar eind vorige week heeft de gemeenteraad met 42 tegen 33 stemmen ingestemd met een officiële kandidatuur van Milaan. De tegenstanders, onder wie de protestpartij Lega Nord, de Groenen en de ex-communisten, hebben ervoor gepleit eerst een referendum te houden om te zien of de bevolking van de stad de Spelen wel wil.

Volgens het plan kunnen de Spelen zichzelf financieren en is er geen lire overheidsgeld nodig - een belangrijk argument nu de openbare werken een bron van corruptie blijken te zijn en nu op alle fronten moet worden bezuinigd. Volgens de begroting wordt er zelfs winst gemaakt, 76 miljard lire, ruim negentig miljoen gulden. Tv-rechten, sponsoring en toegangskaartjes moeten voorzien in 1,46 biljoen lire aan inkomsten. De uitgaven worden geraamd op 1,39 biljoen lire.

In financiële en industriële kringen bestaat veel steun voor de kandidatuur van Milaan. Die wordt gezien als een manier om het zelfvertrouwen te herwinnen en als een stimulans voor de verbetering van de infrastructuur. Vergeleken met de rest van Italië is Milaan redelijk georganiseerd, maar de stad kan de confrontatie met andere Europese financiële en industriële centra niet aan. Bij verschillende steekproeven blijkt een meerderheid van de Milanezen echter grote twijfels te hebben. Door de corruptieschandalen is het vertrouwen in het stadsbestuur sterk gedaald. Sommigen wijzen erop dat Milaan geen grote stadions nodig heeft, maar juist de kleine sportvelden verspreid over de stad.

Tot de andere kandidaten om in het jaar 2000 de Olympische Spelen te organiseren, behoren Berlijn, Beijing, Istanbul, Sydney, Manchester en Brasilia. Tasjkent heeft zich zonder opgave van redenen terug getrokken. Het IOC kiest in september in Monte Carlo de olympische stad voor 2000.

    • Marc Leijendekker