Korte staking bij bedrijf in haven R'dam

ROTTERDAM, 2 FEBR. Werknemers bij het overslagbedrijf Multi-Terminals in de Rotterdamse Waalhaven hebben vanmorgen "spontaan' enkele uren het werk neergelegd. De 150 man tellende ochtendploeg weigerde om half acht aan het werk te gaan. Het personeel wilde eerst opheldering over de plannen van de directie om controlewerk uit te besteden aan derden.

Volgens FNV-bestuurder K. van Nimwegen zijn de werknemers bevreesd dat het bedrijf wordt “uitgekleed”. Een van de klanten van Multi-Terminals, Transworld Marine, wil meer Russische schepen bij het bedrijf laten behandelen, maar wil de controlewerkzaamheden door personeel van het eigen dochterbedrijf Transtally laten verrichten. De 45 werknemers van Multi-Terminals die hierdoor overbodig worden, zouden in dienst moeten treden bij Transtally. Dit heeft de directie van Multi-Terminals aan het personeel en de bonden laten weten.

Van Nimwegen vindt het wantrouwen van het personeel terecht. “De mensen, van wie er velen al tientallen jaren bij Multi-Terminals werken, krijgen ineens een andere baas. Met andere arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Bovendien bestaat de vrees dat, als het zo uitkomt, ook andere werkzaamheden zullen worden uitbesteed.” De bonden gaan hierover met de directie overleggen. De actievoerders zijn na de uitleg om kwart over tien weer aan het werk gegaan.