Het regent nooit tijdens kantooruren.

Het regent nooit tijdens kantooruren

H.W.J. Russchenberg, Technische Universiteit Delft

Mensen die duurzaam geproduceerde produkten gebruiken, waaronder duurzaam geproduceerd voedsel, zijn vaak veel duurder uit dan mensen die dit niet doen: nu omdat deze produkten duurder zijn, straks omdat ze moeten meebetalen aan het opruimen van de rotzooi van een ander.

P.J. van Leeuwen, Technische Universiteit Delft.

De ontslag-bescherming voor ambtenaren leidt niet altijd tot de meest optimale functiebezetting. Het gevolg hiervan is dat sommige overheidstaken niet optimaal worden uitgevoerd en dus goedkoper en/of beter kunnen.

A. van Pelt, Technische Universiteit Delft.

Het verkrijgen van gelijke rechten voor kamerhuurder en -verhuurder draagt bij tot een oplossing van de kamernood.

Renate M.L. Zwijnen, LU Wageningen.

De woorden: "What's in a name ?" uit Romeo en Julia van William Shakespeare, verraden dat de schrijver geen jurist kan zijn geweest.

J. Ravenschlag, Eramus Universiteit Rotterdam.