Geen vervolging van voormalig bestuur visafslag

GRONINGEN, 2 FEBR. De raadkamer van de rechtbank in Groningen heeft besloten vier gedeputeerden uit Friesland en Groningen niet te vervolgen wegens het leiding geven aan valsheid in geschrifte bij de visafslag Lauwersoog.

De raadkamer honoreert daarmee een bezwaarschrift van de advocaat van de bestuurders, die zich beroept op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat dat een onderzoekstermijn maximaal drie jaar mag duren. Het strafrechtelijk vooronderzoek tegen de verdachte gedeputeerden loopt sinds eind 1986. De vier vormden het bestuur van de visafslag Lauwersoog. Drie van hen zijn geen gedeputeerde meer. De vierde, J. Remkes, is nog steeds gedeputeerde van Groningen. In 1986 nam de Algemene Inspectie Dienst de boekhouding van de afslag in beslag, nadat er aanwijzingen waren dat er een tweede boekhouding was waarmee de vangstbeperkende maatregelen konden worden omzeild. De bestuursleden van de afslag hebben ontkend van de dubbele boekhouding te hebben afgeweten.