Friezen spreken veel Nederlands

AMSTERDAM, 2 FEBR. Het Nederlands geeft ook in Friesland de toon aan. Slechts eenderde van de bevolking spreekt Fries met vertegenwoordigers van de plaatselijke overheid.

Ambtenaren staan overwegend negatief tegenover het gebruik van het Fries in het officiële verkeer. Wel spreekt een meerderheid van de bevolking in contacten met familieleden of de buren Fries. Dat blijkt uit een onderzoek dat taalsocioloog D. Gorter bij de gemeente Heerenveen heeft verricht naar de mate waarin het Fries en het Nederlands worden gebruikt. Gorter promoveert donderdag op zijn proefschrift Taal fan klerken en klanten aan de Universiteit van Amsterdam.