Fokker zoekt alternatief voor overneming Dasa

DEN HAAG, 2 FEBR. De vliegtuigfabriek Fokker werkt aan een alternatief scenario voor het geval de overname door het Duitse luchtvaart-concern Dasa alsnog afketst.

Fokker voert besprekingen met de Nationale Investerings Bank (NIB) over een lening die nodig is om Fokker overeind te houden als het bedrijf alleen verder moet.

Dat is vernomen uit betrouwbare bronnen. Naar schatting van deskundigen is daarvoor een bedrag nodig van 800 miljoen tot 1 miljard gulden. Het ministerie van economische zaken zei vanmorgen in een reactie "geen broedende kip te willen storen'. Bij de NIB was vanmiddag niemand bereikbaar voor commentaar, terwijl Fokker rondom het middaguur meldde dat het gaat om normale "routine-contacten'.

De top van Fokker is vanmorgen in Den Haag op bezoek geweest bij mr. J. de Vroe, lid van de directieraad van de overheidsbank NIB, heeft de NIB bevestigd. De vliegtuigbouwer houdt serieus rekening met een mislukking van de onderhandelingen tussen Dasa en het ministerie van economische zaken. Gisteren hebben beide partijen nog met elkaar gesproken, maar nog steeds zijn er zogeheten "discussie-punten'.

Fokker heeft bij het afspringen van de deal acuut ongeveer 1 miljard gulden nodig voor de produktie van de vliegtuigen en de financiering van de voorraden voltooide toestellen, die momenteel werkeloos staan gestald op Woensdrecht. De produktie-activiteit wordt volgens ingewijden dan mogelijk ondergebracht in een aparte juridische eenheid, die door de NIB zou moeten worden gefinancierd. De commerciële banken, waaronder huisbankier ABN Amro, zouden in dat geval bereid zijn de resterende - aantrekkelijkere - delen van het bedrijf van een lening te voorzien.

De financiële situatie van Fokker is op het moment nijpend, doordat een groot aantal toestellen wel al klaar is maar niet kan worden afgeleverd door het afzeggen van een aantal orders. Het overbruggingskrediet van 300 miljoen gulden dat Economische Zaken oktober vorig jaar verstrekte is inmiddels nagenoeg op. Een nieuw overbruggingskrediet van 200 miljoen gulden dat Economische Zaken onlangs overwoog te verstrekken is vorige week uiteindelijk niet aan Fokker gegeven.

Dasa eist van de Nederlandse overheid een extra bedrag van 200 miljoen als bijdrage aan de versterking van het eigen vermogen met in totaal 400 miljoen. Tevens wil Dasa de betalingstermijnen van de overnamesom van 880 miljoen gulden zo ver oprekken, dat de Duitse fabriek een rentevoordeel van minimaal 50 miljoen gulden krijgt. Minister Andriessen (economische zaken) wil daarover pas praten als het contract is getekend.

    • Karel Berkhout