Dr. M. Jansen-Verbeke is benoemd tot bijzonder ...

Dr. M. Jansen-Verbeke is benoemd tot bijzonder hoogleraar voor de leerstoel toerisme aan de faculteit der bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is de eerste hoogleraar toerisme in Nederland.

Jansen is verbonden aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen en daar gepromoveerd op het onderwerp "stedelijk toerisme'. Zij wordt aangesteld voor een dag per week en krijgt steun van een universitair docent.