Briljante optredens van Emerson Kwartet

Concert: Emerson Kwartet. Programma: Mozart: Strijkkwartet in D, KV 575. Webern: Langsamer Satz, Fünf Sätze für Streichquartett, op. 5. Sibelius: Strijkkwartet "Voces intimae' in d, op. 56. Gehoord: 28/1 Concertgebouw Amsterdam.

Concert: Emerson Kwartet. Programma: Rihm: Strijkkwartet nr. 4. Haydn: Strijkkwartet in D, Hob III 63. Dvorak: Strijkkwartet in G, op. 106. Gehoord: 29/1 Concertgebouw Amsterdam.

Het in 1976 in New York opgerichte Emerson Kwartet gaat op unieke wijze om met de vaak dodelijke machtsverhoudingen binnen het strijkkwartet. Violisten Philip Setzer en Eugene Drucker wisselen elkaar voortdurend af als primarius, en daarmee is de frisse en levendige aanpak van het kwartet gewaarborgd. Ook op het gebied van de programmering begeeft het Emerson Kwartet zich bij voorkeur buiten de gebaande paden. Maar zelden hoort het traditioneel ingestelde kamermuziek-publiek zo'n sublieme uitvoering van het grimmige en explosieve Vierde strijkkwartet van de Duitse avantgardist Wolfgang Rihm, of het in de vergetelheid geraakte Voces intimae van Sibelius.

In de bekende strijkkwartetten van Mozart en Haydn is het Emerson Kwartet al even overtuigend. Deze klassieke meesters worden benaderd met een aan het Amadeus Kwartet herinnerende verfijning, waarin echter ook de sonore sensualiteit van het Guarneri Kwartet en het technische elan van het Juilliard Kwartet doorklinken. Zonder zich tot epigonisme te verlagen, heeft het Emerson Kwartet de meest opmerkelijke kwaliteiten van grote voorgangers in zich weten te verenigen. Soms, zoals bij de bloedstollende uitvoering van de Langsamer Satz van Webern, worden de beste voorbeelden uit het verleden zelfs glansrijk overtroffen. Vergeleken bij de veelgeroemde versie van het Quartetto Italiano, wist het Emerson Kwartet het zo indringende romantische idioom van de jonge Webern met nog meer stuwkracht en nog meer nuances in kleur en stemming te verklanken. Ongetwijfeld moet het Emerson Kwartet dan ook tot de meest briljante en boeiende strijkkwartetten van de jongere generatie worden gerekend.

    • Wenneke Savenije