"Bestrijdingsmiddelen voortaan op recept'

UTRECHT, 2 FEBR. De Stichting Natuur en Milieu wil dat bestrijdingsmiddelen in Nederland voortaan op recept worden verstrekt in plaats van vrij verkocht. Hierdoor zal het hoge gebruik van bestrijdingsmiddelen structureel worden verlaagd, aldus de stichting. Het terugdringen van bestrijdingsmiddelen, die schadelijk zijn voor mens en milieu is hard nodig want Nederland gebruikt per hectare grond circa 20 kilo actieve stof (puur bestrijdingsmiddel). Dat is twee tot vijf maal zoveel als de andere EG-landen, aldus de stichting.

Natuur en Milieu heeft haar plan vandaag aangeboden aan staatssecretaris Gabor (natuurbescherming). In het meerjarenplan gewasbescherming van de overheid is beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen één van de hoofddoelen. Maar bij deze reductie-plannen wordt geen rekening gehouden met verschillen in schadelijkheid. Het plan maakt dat onderscheid wel en deelt bestrijdingsmiddelen in drie categorieën in. De eerste betreft de ongevaarlijkste preparaten die vrij te koop blijven (de "aspirientjes'). Bij de tweede groep gaat het om schadelijke bestrijdingsmiddelen waarvoor een regionaal recept nodig is. Hier gaat het om middelen voor regionaal voorkomende planteziekten en -plagen. Deze recepten worden verstrekt voor de gehele regio. Voor de derde groep van gevaarlijkste stoffen is een individueel recept nodig, vindt de stichting. Deze worden gebruikt voor plaatselijk voorkomende planteziekten en -plagen. Recepten worden pas verstrekt na huisbezoek van een "plantenziektenkundige'. De Plantenziektenkundige Dienst zou de belangrijke rol van verstrekker van de recepten op zich kunnen nemen, zegt de stichting. De onafhankelijke controle zou door de Algemene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van landbouw moeten worden uitgevoerd.