Benoeming

In de krant van 27 januari ("Ik repareer carrières voor mijn professie', pagina 21) zei dr. J.F. Bolweg van bureau Berenschot: “Mijn schoenen vallen uit bij elke benoeming voor onbepaalde tijd.” Dit moet zijn: “(...) bij elke functiebenoeming voor onbepaalde tijd.”